Företagsbeskrivning

Forkarby Snickeri & Entr. AB ägs och drivs av Pär och Johan Andersson. Verksamheten består av en del som sysslar med byggnadsarbeten samt en del som sysslar med lantbruk. Byggdelen åtar sig det mesta inom branschen, men under sommaren är takarbeten en stor del av verksamheten. Gården där vi har vår verksamhet ligger i byn Forkarby belägen på Uppsalaslätten 10 km norr om staden. Gården arrenderas av Uppsala Akademiförvalning.
Lantbruket är inriktat på spannmålsodling med höstvete som huvudgröda odlingen bedrivs för närvarande på 800 ha. Utöver den egna spannmålsodlingen utför vi även gödselspridning till andra lantbrukare, samt vintertid snöröjning och sandning.
Personalen består förutom ägarna av 7 st fast heltidsanställda snickare med yrkesbevis. Under sommarhalvåret har vi därutöver 2 st säsongsanställd maskinförare/byggnadsarbetare. Vid tillfälliga arbetstoppar hyr vi in extrapersonal.

Pär AnderssonJohan Andersson

Historia

1925-1937 Gården arrenderas av Johan & Hilma Andersson, gården har 36 ha åker och 10 ha betesmark och på gården finns både kor, hästar, grisar och höns.
1937-1969 Gösta & Naime Andersson fortsätter driften dock ökar åkerarealen något samt att korna lämnar gården till förmån för smågrisproduktion.
1969-1999 Kurt & Kina Andersson, spannmålsodling som ökar till ca 200 ha, smågrisproduktionen avvecklas 1986. Under den här tiden tillkommer byggverksamhet och maskintjänster.
1999 - Pär & Johan Andersson Verksamheten expanderar kraftig genom tillskottsarrenden samt att byggverksamheten utökas genom anställd personal.